• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6
  • slide7
  • slide8

NASLOVNA

 OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

U cilju što veće iskoristivosti prirodnih potencijala za proizvodnju električne energije sa jedne strane i zaštite životne okoline sa druge strane, opšti je trend izgradnje postrojenja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora. Dugi niz godina radimo u ovoj oblasti, kako na polju malih hidroelektrana, tako i na polju solarnih elektrana.

Opširnije...

ELEKTROENERGETIKA

Izvodimo kompletne radove na izgradnji dalekovoda i trafo stanica do 400 kV, montažu čelično rešetkastih konstrukcija, javnih rasvjeta, polaganja svih vrsta kablova u elektroenergetici i industriji, izgradnji malih hidroelektrana i fotonaponskih elektrana.

Opširnije...

AUTOMATIKA

Projektujemo i isporučujemo SCADA sisteme po zahtjevu korisnika kao i ugradnju sistema procesnog upravljanja u različitim oblastima industrije.Opširnije...

TELEKOMUNIKACIJE

Preko 30 godina vršimo projektovanje i implementaciju pristupnih telefonskih mreža, spojnih puteva optičkim kablom (SPOK), računarskih mreža, antenskih sistema i kablovskih mreža. Stručni timovi uz podršku građevinske mehanizacije, naša su glavna snaga.

Opširnije...

GASIFIKACIJA

Izvodimo radove na izgradnji distributivnih gasovodnih mreža, kao i magistralnih gasovoda. Vršimo gasifikaciju kompletnih naselja, urbanih i ruralnih područja.


Opširnije...

INFRASTRUKTURNI OBJEKTI

Raspolažemo sa odgovarajućom opremom i mehanizacijom potrebnom za implementaciju infrastrukturnih objekata od javnog značaja kao što su objekti vodosnabdjevanja, kanalizacioni sistemi i sistemi za prečišćavanje otpadnih voda. 

Opširnije...


ELING

Sv.Save 87 P.O. Box 99

74270 Teslić RS BIH


tel. +387(0) 53 410 300

fax. +387(0) 53 410 310


office@eling.co