• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6
  • slide7
  • slide8

Radovi na MHE Jeleč

Ekipe Elinga su započele radove na izgradnji MHE Jeleč snage 4.8 MW u Jeleču, opština Foča. Sa čeličnim cjevovodom fi 1016 u dužini od 8.5 km planirano je da se radovi završe do kraja 2017.g. Investitor je predzeće "Petrol Hidroenergija" iz Teslića.

 

 

Radovi na HFC mreži u Crnoj Gori

Ekipe Elinga su uspješno započele radove na HFC mreži na području Zete i Malesije u Crnoj Gori za potrebe Mtel-a. Radovima je predviđeno priključenje pretplatnika na području površine 200 km2 vazdušnim optičkim (ADSS) i koaksijalnim (RG11)  kablovima u dužini preko 600 km sa ugradnjom optičkih čvorova i dva "Data centra".

 

Ispitivanje rešetkastih stubova

  

Monteri Elinga uspješno izvode radove na ispitnoj stanici Energoinvesta u Sarajevu. Rešetkasti stubovi 400 kV se ispituju prije puštanja u proizvodnju, a namjenjeni su za izvoz u inostranstvo.

MHE ILOMSKA

  

U rad je puštena i mala hidroelektrana Ilomska sa dva agregata i instalisanom snagom od 4.8 MW. Svi radovi su u potpunosti izvođeni od strane radnika Eling inžinjeringa.

ELING

Sv.Save 87 P.O. Box 99

74270 Teslić RS BIH


tel. +387(0) 53 410 300

fax. +387(0) 53 410 310


office@eling.co